Inställning till digital säkerhet

Även om vi i allt större omfattning använder oss av internet på daglig basis, finns det en hel del risker. TNS Sifo har i en uppföljningsstudie kartlagt hur vi ställer oss till säkerhet och trygghet på internet och av de tillfrågade uppger omkring 94 procent att de ser viss risk med att använda internet. Vilka dessa risker är finns det inte någon helt klar bild över, men 39 procent av de tillfrågade hävdar att de den största risken handlar om att personuppgifter man uppger hamnar på villovägar. Trots detta är det bara en liten del av de som deltagit i denna studie som varit med om att någon av de aktörer de varit i samröre med på internet har behandlat deras personuppgifter på ett felaktigt sätt. Även om det uppenbarligen förekommer risker av olika slag på internet såväl som i samhället i övrigt, menar en majoritet av de tillfrågade att de har tillräckliga kunskaper om internets beskaffenhet för att kunna skydda sig mot eventuella attacker och hot som gäckar. Kanske är det en av orsakerna till att omkring 20 procent avböjt från användning av vissa tjänster eller till och med avslutat tjänster som tidigare använts till följd av hur man behandlar personuppgifter. Känslan av risker och osäkerhet verkar till stor del röra sig om var man kopplar upp sig. De offentliga surfzoner som finns att tillgå anses av deltagarna vara riskfyllda även om osäkerheten över tid har minskat. Från omkring 28 procent 2009 till 19 procent 2011. Oavsett om det är tal om att koppla upp sig via en bärbar dator eller en mobiltelefon, väljer närmare hälften att låta bli offentliga internetzoner.

 

Det finns många fördelar med bussresor

Att åka buss har blivit allt mer populärt, särskilt när det gäller långfärdsbussar. Det är faktiskt inte bara ungdomar som åker bussar, alla åldrar syns på de många bussarna som tar sina resenärer runtom i världen. En av de många fördelarna med att bussa istället för att flyga är såklart upplevelsen. Du behöver inte längre välja bara ett resmål, genom att ta bussen i exempelvis Europa kommer du att åka igenom massor av olika länder och städer. Långfärdsbussarna gör många stopp och låter resenärerna insupa kulturen i de olika länderna. Många bussarrangörer har ett så kallat hop-on/hop-off-system vilket innebär att man kan hoppa på bussen när man väl känner för det.

Det bästa med att åka på en bussresa är ju såklart att man kan åka buss över hela världen. Nåja, man får väl flyga över Atlanten eller ta något lastfartyg över de andra världshaven, men väl på plats finns det massor av bussmöjligheter. I Nordamerika är bussföretaget Greyhound väldigt populärt, förmodligen på grund av det billiga priset, men även eftersom det finns så många bussar. Så det är alltid lätt att ta en buss när det väl passar. Ett annat stort plus med att ta buss istället för flyg är ju såklart de minskade utsläppen.

En av de kanske mest kända bussarrangörerna är nog de Rosa Bussarna. Rosa Bussarna har resor i alla kontinenter och erbjuder upplevelser för livet. De Rosa Bussarna startade 1972 och började då med resor ifrån Sverige till Indien som kostade 1000 kronor tur och retur. Idag har de betydligt fler resor och många av dessa är äventyrsresor. Man kan ta de Rosa bussarna för att bestiga Kilimanjaro, om man vill besöka Machu Picchu eller kanske om man vill åka till Nya Zeeland för att hoppa bungyjump. Möjligheterna är oändliga, men resorna har samma effekt – ett minne för livet och upplevelser som gör att du växer som person.

Vad ska jag tänka då jag renoverar mitt badrum i Stockholm?

Om man ska renovera sitt badrum så är det några saker som man ska ha i åtanke innan – först och främst så ska man vara medveten om att man helt enkelt inte får göra allting själv. Du kan inte utföra el och vvs-jobb utan att ha ett speciellt certifikat för detta utan måste vända dig till en behörig firma. Man ska också veta att kakeljobb och annat som brukar ingå då man renoverar sitt badrum inte är någonting som man gör i handvändning – du får alltså göra det, men var då beredd på att det tar en hel del tid och är väldigt svårt. Att renovera sitt badrum är alltså ofta något som man anlitar ett företag för att genomföra.

Detta märks kanske mest i större städer som Stockholm där man omsättningen mellan lägenheter är stor och många genom att renovera sitt badrum vill sätta sin egen prägel på det nya boendet. En annan aspekt är det ekonomiska – i Stockholm kan du genom att renovera ditt badrum höja värdet på ditt boende och därmed tjäna mycket pengar vid en eventuell vidareförsäljning. Detta är också något som många gör – man köper en lägenhet med lite sämre kök och badrum och anlitar därefter en firma som renoverar dessa och sedan säljer man för ett högre pris än vad man köpte för.

Det här är en sak som dock fungerar bäst i Stockholm där bostadsmarknaden är hetare än vad den är i mindre städer – du tjänar helt enkel mer på att renovera ditt badrum i Stockholm än vad du kanske skulle göra i exempelvis Härnösand. Detta sett ur en ekonomisk aspekt, rent trivselmässigt fungerar naturligtvis ett renoverat badrum lika bra oavsett om man bor i Stockholm eller någon annanstans.

Renovera badrum i Stockholm – är det dyrt?

Generellt kan man säga att det är lite dyrare att renovera sitt badrum i Stockholm än vad det är i övriga Sverige. Detta beror på att företag som renoverar badrum helt enkelt är lite dyrare i Stockholm – detta gäller dock inte bara inom detta arbetsområde utan i samtliga branscher. Men, å andra sidan kan man komma undan ganska billigt i Stockholm också – detta beror på att det är högre konkurrens bland företagen där.

Ta exemplet att renovera badrum, bara där kan du i Stockholm hitta ett stort urval av firmor som sysslar med detta och därmed vända dig till flera olika för att pressa priserna. Det blir svårare i en mindre ort, men då är å andra sidan priset lägre till en början. Att renovera sitt badrum i Stockholm kostar alltså generellt lite mer men då priserna tack vare konkurrensen kan hållas nere så behöver det ändå inte vara alltför dyrt. Naturligtvis spelar även saker som material, storlek, och hur du ska renovera i badrummet in – men det gäller ju inte bara i Stockholm utan i hela Sverige.

Skyddsvästar räddar liv – men kan vara en falsk trygghet

I takt med att tillgången på vapen i samhället ökar så ökar även behovet av skyddsvästar. Fler och fler grupper i samhället känner sig utsatta och det är inte längre bara inom högriskyrken som polis, militär och livvakt som det är vanligt förekommande med skyddsväst.
Politiker, diplomater och journalister i högriskområden är andra grupper som behöver extra skydd, men dessvärre finns det även allt fler ”vanliga människor” som har detta behov.

Beskyddarverksamhet ett sammhällsproblem

Det är ingen ovanlighet att näringsidkare känner sig tvungna att bära skyddsväst. Det är då ofta fråga om till exempel restaurangägare som vägrar samarbeta med kriminella grupper som kräver pengar för ”beskydd”.

Beskyddarverksamhet är inget nytt fenomen utan detta samhällsproblem har funnits i Sverige (och givetvis i andra länder också) i många år – de kriminella elementen kräver pengar av restaurangägaren för beskydd, det vill säga man garanterar att restaurangen inte kommer att drabbas av rån, inbrott eller skadegörelse. Betalar inte ägaren kommer problemen som ett brev på posten, och det är då personerna som erbjöd beskyddet som orsakat dem.

Klassisk utpressning, helt enkelt, som dock är väldigt svår att bevisa, i många fall för att de drabbade personerna inte vågar vittna mot utpressarna.
Ibland, till exempel i de fall där någon faktiskt vågar vittna, kan det gå längre än bara skadegörelse eller liknande. Det kan bli fråga om personliga hot, och det är då skyddvästen kommer in i bilden. Det blir helt enkelt en extra trygghet för den som är utsatt för utpressningen.

Skyddsväst hjälper bara till viss del

Att bära skyddsväst kan dock delvis vara en falsk trygghet. Till att börja med gäller det att köpa en skyddsväst av hög kvalitet. Men ska man ha en modern skyddsväst i toppskick kostar det förstås en hel del. Det finns en marknad med begagnade skyddvästar, men ska man handla där gäller det att vara försiktig och se till att den väst man köper verkligen hållet måttet. En gammal modell eller en väst fått utstå för mycket våld och slitits ut är inte mycket till skydd. Det kan även vara lockande att ha en skyddväst som inte väger så mycket, men den minskade tyngden blir då.

Hollywood är inte på riktigt

Sedan gäller det förstås att ha rimliga förväntningar på vad en skyddsväst faktiskt klarar av. Dagens västar är både lättare och tåligare än de gamla modellerna, men det finns förstås gränser för vad man kan utstätta dem för.

Har man actionfilmer från Hollywood som förebild lär förväntningarna på skyddsvästen vara långt ifrån realistiska. De sanslösa skottsalvor som hjältarna i dessa blir utsatta för –  och överlever tack vare sin väst – kan ingen skyddsväst klara av i verkligheten.  Men som tur är finns det väl inte alltför många människor som tror att dessa filmer är verkliga.

Prata med en expert på området om olika typer av västar för att hitta en som fyller just dina behov av trygghet och säkerhet. För det råder trots allt ingen tvekan om att de kan vara en livräddare i många situationer.

Bästa tipset: undvik farliga situationer

Avslutningsvis vill vi framhålla att det allra bästa säkerhetstipset givetvis är att hålla sig undan från situationer där man riskerar att bli skjuten eller knivhuggen. Men ibland har man inget val och då är en skyddsväst ett bra alternativ.

Konverteringsoptimering i korthet

Konverteringsoptimering ger lyckad e-handelKonverteringsoptimering handlar om att få besökarna i till exempel en webbutik att agera på det sätt som du vill – det vill säga oftare handla och handla mer. Att arbeta med konverteringsoptimering ger både direkta och indirekta vinster: Dels handlar kunder som är bekväma med webbplatsen mer, samtidigt som de blir mer nöjda och därmed, med större sannolikhet, återvänder och talar gott om butiken för sina vänner vilket i förlängningen genererar ytterligare besök. Det är också ett ekonomiskt och tidsmässigt effektivt sätt att öka försäljningen. Istället för att hitta helt nya besökare så handlar det ju helt enkelt om att ta tillvara på de som redan besöker din sajt utifrån rådande förutsättningar. På så vis behöver man så att säga inte uppfinna hjulet på nytt.

Så lyckas du med konverteringsoptimering

Den generella utgångspunkten för en lyckad konverteringsoptimering måste alltid vara besökarnas perspektiv när det gäller saker som språkanvändning, funktioner och design. Exakt hur arbetet med konverteringsoptimering ser ut skiljer sig åt beroende på den aktuella webbplatsen, verksamheten och målgruppen. Men generella råd är bland annat att löpande arbeta med förbättringar över tid, med andra ord att aldrig slå sig till ro – för standarden på webben utvecklas och kunderna kan därmed med rätta bli mer selektiva och krävande. Ofta används webbanalyser och/eller användartester för att få fram information som kan ligga till grund för konverteringsoptimering. Genom att lära sig mer om hur kunder fungerar i allmänhet kan man också ofta hitta allmängiltiga förbättringar att genomföra på sin sajt.

Vanliga misstag inom konverteringsoptimering

De så kallade felen i konverteringsoptimeringen kan också se mycket olika ut från fall till fall beroende på vilken specifik verksamhet det rör sig om. Men det finns också vissa orsaker till att konverteringsgraden (det vill säga andelen besökare som agerar på önskvärt sätt) är låg på webbutiker. Det kan till exempel vara att kunderna leds dit via fel sökord på sökmotorer, vilket gör att de inte känner att sajten är relevant. Det kan även handla om tekniska buggar som gör butiken omständlig och svåranvänd, eller till exempel att sidor och inslag laddas för långsamt för att upplevelsen ska vara tillräckligt trevlig. Det kan även röra sig om rent förtroende för webbplatsen – folk är med rätta nogräknade med vilka de handlar ifrån – beroende på vilket intryck som ges av till exempel språk och design. Det är dessvärre inte ovanligt i fallet med webbutiker att själva köpprocessen fungerar för dåligt, till exempel att det inte tydligt nog framgår hur man ska gå tillväga för att genomföra köpet!

Vendre kan konverteringsoptimering

Är du intresserad över att se över din butiks konverteringsoptimering bör du kontakta Vendre.

Vad gör en akut tandläkare i Stockholm?

Det som skiljer en vanlig tandläkare mot en som arbetar som en akut tandläkare är egentligen ingenting rent yrkesmässigt – man lagar helt enkelt tänder som värker eller på något sätt blivit skadade. Dock kan man säga att en akut tandläkare mer arbetar på tider avsatta för just akuta fall – det är alltså till denne du vänder dig då du varit med om en olycka eller drabbats av plötsligt värk. Vi säger att du bor i Stockholm där du en söndagmorgon ligger i soffan och äter nötter då du plötsligt biter rakt i ett skal med följden att din ena framtand lossnar – finns det då någonting att göra eller måste du vänta in måndagen?

Förut fanns det kanske risk för det men inte längre – i Stockholm och i många andra delar av landet så finns det nämligen många privata kliniker som enbart har tider där en akut tandläkare arbetar. Detta är också fördelen med privatiseringen av tandvård – att inte vara bunden till vardagar utan faktiskt kan få den hjälp man behöver oavsett när det är. Det är ju också ganska logiskt om man tänker efter – tandvärk kan inträffa när som helst på dygnet och även var som helst.

Du kan alltså lika väl bo i Stockholm som i Gävle och behöva komma i kontakt med en akut tandläkare och detta oavsett om det är måndagmorgon eller en lördagsnatt. Här kan man dock säga att det finns större chans att verkligen få hjälp av en akut tandläkare i Stockholm än vad det är i Gävle – detta beroende på att Stockholm är större och att det helt enkelt finns fler tandläkare och mottagningar där.

Måste jag betala en akut tandläkare kontant i Stockholm?

Det som ofta händer då man besöker en akut tandläkare är att man antingen betalar direkt eller får en räkning som man betalar på utsatt datum – detta gäller över hela landet och inte bara i Stockholm. Anledningen till att många gärna hellre ser en räkning är att man på så sätt kan reda ut eventuella lösningar med sitt försäkringsbolag.

Detta kanske inte är möjligt vid akut tandvärk eller om du har problem med en visdomstand – men säg att du halkat i Stockholm, bitit av en hörntand och fått den lagad av en tandläkare – ja, då kan det definitivt vara så att du kan få ut delar av kostnaden på din försäkring. Allt handlar alltså om hur olyckan skett och om hur bra försäkring du har då du i dessa fall ska betala en akut tandläkare för den vård du fått. Annars ska man veta att en akut tandläkare oftast är lite dyrare än en vanlig – detta beroende på att tiden du fått just varit akut och att man därför tvingas betala lite mer. Något som det definitivt kan vara värt då tandvärk har en förmåga att vara rent outhärdlig och då kan några extra kronor till en akut tandläkare vara värd hur mycket som helst – detta oavsett om man nu bor i Stockholm eller i Gävle.

Leverantörer av persienner i Stockholm

Det finns en hel del leverantörer av persienner i Stockholm och andra storstadsområden. En bra leverantör låter dig måttbeställa persiennerna så att de passar perfekt i dina fönster. Visst, om du har standardfönster så bör rätt storlek finnas i lager, men om du till exempel har fönster i en lite originell form så är det bättre att du ber att någon kommer ut och hjälper dig att mäta och ser till att du får varianter som ger ett snyggt resultat. Beroende på fönstertyp kan man välja om de ska vara monterade inuti fönstren eller utanpå. En bra leverantör erbjuder också service, till exempel om någon av linorna går av eller om en lamell blir böjd.

Solskydd i fönstren – en viktig del av inredningen

När du planerar att renovera ett eller flera rum i ditt hus bör du också komma ihåg att tänka på solskyddet. Många lägger ner många timmar på att välja rätt tapet, stämningsfull belysning, möbler och andra inredningsdetaljer. Gardiner ska på plats och dekorativa attiraljer ställs fram. Men många glömmer bort att tänka på att man ofta behöver skydd mot starkt solljus.

Vid vissa tider på dygnet kan man vilja mörklägga ett rum helt och vid andra kanske man vill släppa in en aning ljus, samtidigt som man får ett insynsskydd. Då är persienner ett utmärkt alternativ.

Inte bara sovrummet behöver mörkläggning

Det är inte bara i ditt sovrum som du kan behöva mörkläggning. Om du vill titta på film eller ett TV-program under dagtid kan du behöva dra ner persiennerna för att solen inte ska blänka i TV-skärmen. Det kan bli väldigt varmt i ett vardagsrum med stora fönster på dagar då solen lyser rakt in. Då kan det vara skönt att kunna mörklägga en aning. Fördelen med just persienner är att man kan ställa in vinkeln på dem fritt så att man kan välja mängden ljus som släpps in. Dessutom behöver man inte dra ner dem helt och hållet för att de ska fungera.

Den som har nyfikna grannar, bor i centrala Stockholm eller någon annanstans där det är trångbott, eller mot en väg där folk går eller åker förbi kan också vilja ha lite extra privatliv. Då är det bra med en lösning som man själv fortfarande kan se ut igenom, utan att folk så lätt kan titta in.

Ytterligare en anledning att ha solskydd i fönstren är att skydda sin inredning. Golv och möbler i trä – och även andra material – bleks i upprepat och långvarigt direkt solljus. På så sätt sparar du pengar på möbelkontot med fullgoda solskydd.

Persienner finns i massor med snygga färger

En gammal fördom mot persienner är att de bara finns i tråkiga färger. De klassiska grå-vita som man ser i så gott som alla gamla hyreshus eller 70-talsbruna är det första många tänker på när man säger persienner. Men det går att få dem i en mängd andra utföranden. De finns i olika träslag, i aluminium och andra metaller samt förstås i en massa fina färger.

Det borde inte vara svårt att hitta varianter som passar ihop med resten av inredningen. Andra tycker att det är smart att välja något som är mer neutralt – om man hör till dem som ofta målar om eller byter gardiner och andra detaljer i inredningen. Oavsett så bör du komma ihåg att persiennerna utgör en del av inredningen och om du har dem nere ofta så vore det synd om de inte passar ihop bra med resten av din välplanerade dekor.

Att tänka på inför bergvärmeinstallationen

En bergvärmeinstallation är en stor investering för en privatperson. Bor man i en villa av normalstorlek får man räkna med det kostar runt 200 000 kronor att få allt sin bergvärme på plats. Då ingår det förberedande borrningarbetet, själva värmepumpen och installationen av den.

Det är ett omfattande arbete på en hög teknisk nivå, och för ”vanliga människor” är det inte helt enkelt att hålla koll på att allt blir rätt. Och blir det fel kan en smart energibesparing istället förvandlas till en tung extrakostnad. För det behöver något direkt tekniskt fel som täcks av de garantier som lämnas utan man kan helt enkelt ha valt fel värmepump för sin bostad.

Här kommer vi att ge några bra tips på saker att tänka på vid en bergvärmeinstallation.

Upphandlingen

Detta kan vara en krånglig process. Som privatperson saknar man ofta den tekniska kompetensen för att göra ett optimalt val och man är helt utlämnad till den information man får från de olika leverantörerna. Och denna information kan vara svår att tillgodogöra sig. Det är mycket att ta in – säkerligen inklusive en hel del säljsnack – och det kan vara svårt att avgöra vilka de viktiga faktorerna är.

Ett bra tips här är att hyra in en oberoende konsult, som är expert på bergvärme och kan hjälpa dig att få en så effektiv uppvärmning av huset som möjligt. Det blir förstås en extrakostnad, men med tanke på vilken stor investering en bergvärmeinstallation är – och hur mycket det kan kosta om något blir fel – är det ofta värt att göra det.

En viktig del i detta är att ha koll på hur bergvärmen fungerar ihop med bostadens befintliga värmesystem, och det är inte alltid man får information kring detta av installatören. Men med hjälp av en inhyrd konsult får man full koll på detta.

Sammanfattningsvis:

  • Med en bra upphandling flyter allt på som det ska efter installationen och bergvärmen blir den smarta investering den var tänkt att vara.
  • Med en dålig upphandling dyker nya kostnader upp titt som tätt efter saker hela tiden måste åtgärdas eller korrigeras och man får svårt att räkna hem de pengar man har lagt ut på bergvärmen.

Värmepumpens storlek

Ska bergvärmen vara så kostnadseffektiv som möjligt måste den vara korrekt dimensionerad – det vill säga i möjligaste man anpassad efter den förväntade förbrukningen.

Det är lätt att tro att det bara är att titta på den tidigare elförbrukningen och gå på det,  men så enkelt är det inte. Den tidigare lösningen kan ha varit inneffektiv och slukat onödigt mycket elektricet. Återigen, en oberoende expert kan hjälpa dig att göra en korrekt bedömning av detta.

Radiatiorena

En värmepump bör inte ge mer än 55 grader i framledningstemperatur, medan äldre system brukar ha en temperatur på 80 grader. Således kan det vara läge att ha större radiatorer.

Det gör investeringskostnaden högre, men å andra sidan är det ofta det bästa sättet att uppnå den besparingseffekt man är ute efter med bergvärmen. Låter man värmepumpen leverera temperaturer som egentligen är för höga uteblir den effekten helt.
Förberedelser är a och o

Detta var alltså några grundläggande tips inför bergvärmeinstallationen. Det finns förstås mycket mer att tänka på och poängen med denna artikel är att folk ska få upp ögonen för vilken omfattande process en intsallation av denna typ är, och att det krävs lite ansträngningar för att allt ska bli rätt. Är man bara beredd att göra det jobbet kan bergvärmen bli en succé!

Powered by WordPress