Inställning till digital säkerhet

Även om vi i allt större omfattning använder oss av internet på daglig basis, finns det en hel del risker. TNS Sifo har i en uppföljningsstudie kartlagt hur vi ställer oss till säkerhet och trygghet på internet och av de tillfrågade uppger omkring 94 procent att de ser viss risk med att använda internet. Vilka dessa risker är finns det inte någon helt klar bild över, men 39 procent av de tillfrågade hävdar att de den största risken handlar om att personuppgifter man uppger hamnar på villovägar. Trots detta är det bara en liten del av de som deltagit i denna studie som varit med om att någon av de aktörer de varit i samröre med på internet har behandlat deras personuppgifter på ett felaktigt sätt. Även om det uppenbarligen förekommer risker av olika slag på internet såväl som i samhället i övrigt, menar en majoritet av de tillfrågade att de har tillräckliga kunskaper om internets beskaffenhet för att kunna skydda sig mot eventuella attacker och hot som gäckar. Kanske är det en av orsakerna till att omkring 20 procent avböjt från användning av vissa tjänster eller till och med avslutat tjänster som tidigare använts till följd av hur man behandlar personuppgifter. Känslan av risker och osäkerhet verkar till stor del röra sig om var man kopplar upp sig. De offentliga surfzoner som finns att tillgå anses av deltagarna vara riskfyllda även om osäkerheten över tid har minskat. Från omkring 28 procent 2009 till 19 procent 2011. Oavsett om det är tal om att koppla upp sig via en bärbar dator eller en mobiltelefon, väljer närmare hälften att låta bli offentliga internetzoner.

 

Privata tandläkare fyller ett behov

Det finns en slags evig diskussion kring för- och nackdelar med privatiseringar och där vissa branscher och områden visat sig fungera på ett mer tillfredsställande sätt än vad andra har gjort. Där lägger vi inga värderingar – vi tror nämligen inte att det handlar om områden och branscher i sig; vi tror att den gemensamma nämnaren mellan fungerande privata aktörer och icke-fungerande sådana är att man inte jagar pengar. det vill säga; man tjänar – naturligtvis – pengar, men man är inte beredd att gå över lik för att öka vinsten utan man försöker hela tiden sätta kunderna i centrum och där man försöker fylla behov som finns.

Ett bra och tydligt exempel på detta gäller tandläkare och i synnerhet tandläkare i Stockholm där man sett en avsevärd förbättring under senare år. Detta gällande både vård och – tvärtemot vad många tror – även priset. Tandläkare har en fri prissättning och det har gjort att det i Stockholm – på grund av konkurrens dem emellan – blivit lägre priser rent generellt. Något som naturligtvis är bra, men vi väljer ändå att fokusera på vården man får och där vi som exempel på de fyllda behoven kan nämna en specifik detalj som förbättrats avsevärt.

 

Snabb hjälp av en akut tandläkare

Detta gäller en kontakt med en akut tandläkare och där man förr såg att detta var lika svårt som inom den vanliga vården – långa väntetider, sittande i väntrum med svår smärta – så har det idag skett en klar förbättring där man hos många mottagningar kan få behandling av en akut tandläkare nästan per omgående. Förändringen som skett är inte stor; men den har verkligen gjort skillnad.

I de dagliga öppettider som en mottagning har så öronmärker man nämligen tider för en akut tandläkare och det gör att man som kund kan boka i sig på n sådan och slippa stå i kö. Naturligtvis förutsatt att det under den dagen inte finns fler som behöver vård av en akut tandläkare på just den mottagningen i Stockholm – då får man vara beredd på att vänta lite längre.

Men; att man bara hr gjort denna lilla förändring har gjort att man på ett bättre sätt kunnat matcha de behov som finns och det tycker vi får fungera som ett bra exempel på där privatiseringar fungerar fullt ut och där det egna initiativet – tillsammans med god vård – får större spelrum.

Budgetera för en fasadrenovering

Fasaden utgör det yttersta skyddet för ett hus och detta oavsett vilken typ av hus man har. Det är fasaden som – näst efter taket och grunden – får ta emot mest stryk från naturen i form av regn, snö, vind och sol och därtill ska vi även addera avgaser som påverkar fasadens skick och status. Man brukar räkna med att en ny fasad av puts har en livslängd på minst trettio år och det är förmodligen denna siffra som gör att många negligerar vikten av en fasadrenovering samt vikten av ett korrekt underhåll.

Kort sagt, en husägare kan – baserat på denna siffra om trettio år – tro att huset är i toppskick och att en fasadrenovering är något som ständigt ligger långt fram i tiden. Sanningen är den att många hus i Sverige skulle må bra av en mindre fasadrenovering och där man exempelvis tvättar, putsar eller knackar bort puts som spruckit och ersätter detta med nytt. På så sätt får man den livslängd vi nämnde – den kommer inte per automatik och den kommer inte av sig självt.

Nej, för en husägare i exempelvis Stockholm så kan det vara av värde att med jämna mellanrum se över sitt hus och vid eventuella sprickor se till att kontakta ett företag för en lite mer noggrann genomgång. Det är något man tjänar på i längden. Många är oroliga över kostnaden för en fasadrenovering och gällande en sådan så är det väldigt svårt att nämna en siffra som på rak arm går att använda som referens.

En fasadrenovering blir billigare i Stockholm

Då det kommer till en fasadrenovering så är nämligen priset för ett sådan väldigt varierande och helt beroende på projektets omfattning, på vilken typ av fasad det handlar om, hur stort huset i fråga är samt vilken firma man anlitar. En väldigt svävande måttstock att använda sig av gällande priset för en fasadrenovering kan hamna någonstans mellan 350-1200 kronor/meter2.


Som sagt; ett mer exakt pris än så är svårt att ge och därför bör man kontakta fler än en firma så det väl är dags; på så sätt får man en lite bredare bild och ett bättre förhandlingsläge. Baserat på det kan vi säga att du har en större chans att få en fasadrenovering i Stockholm utförd till ett bättre pris än vad fallet är i en mindre stad – detta tack vare att det, helt enkelt, finns fler företag som erbjuder tjänsten där.

Att borsta barnens tänder – vad man bör tänka extra på som småbarnsförälder när det kommer till tandhygien

När det kommer till att borsta barnens tänder och sköta deras tandhygien är det några saker som man bör tänka lite extra på. Barnens tänder och tandkött är inte lika tåligt som de vuxnas och bör därför behandlas försiktigt.

Barnens tänder bör, precis som för oss vuxna, borstas två gånger om dagen, morgon och kväll. Tekniken för att borsta barnens tänder skiljer sig inte nämnvärt från hur vi vuxna ska göra förutom att man bör ta det mer varsamt och använda extra mjuka tandborstar. 

Börja längst bak och arbeta dig framåt med lätta gnuggande rörelser. Håll tandborsten i en vinkel mot tanden och tandköttet så att du kommer åt ordentligt. Se till att du inte skadar tandköttet. Lägg extra fokus på att borsta kindtänderna. Dessa är extra känsliga och har många ytor där matrester och annan smuts kan fastna. Skölj sedan en gång och låt barnet gurgla runt fluorvattnet ett tag innan det spottas ut. Viktigt att ni inte sköljer en gång till då mycket av fluorets skyddande effekt då avtar. Var noga med att inte äta eller dricka direkt innan eller efter tandborstningen.

Vi rekommenderar att ni börjar med att borsta barnets tänder så fort den första tanden blir synlig. På detta sätt får tänderna ett tidigt skydd och barnet vänjer sig vid tandborstningen. Barnet behöver sedan hjälp med tandborstningen upp till tio års ålder. Dock kan ni, så fort barnet känner sig redo, inleda tandborstningen med att barnet borstar själv för att träna in rutinen och rörelsen.

Vilken tandkräm?

Se till att du alltid använder fluortandkräm. Fluoret hjälper till att skydda tänderna och skapa bra förutsättningar för en god tandhygien genom hela livet. Barntandkräm från första tanden upp till att barnet är sex år. Sedan är det dags att skaffa vuxentandkräm. För de allra minsta räcker det med ytterst lite tandkräm. Mängden ökar sedan i takt med att tänderna växer och för ett barn som är sex år eller mera gäller det att täcka hela borsten med tandkräm innan borstning. Var även noga med att den fastnar ordentligt på borsten så att inte det lossnar rester som faller ner i handfatet. Efter borstning ska skummet silas genom tänderna för att låta fluoret komma åt så mycket som möjligt runt hela tanden.

Behöver du uppsöka en tandläkare med ditt barn kan vi rekommendera denna klinik på Östermalm.

Städhjälp underlättar din vardag i Stockholm

Stockholm har en högre stressnivå än vad andra städer har. Av naturliga skäl – det finns fler människor där och detta medför att det också finns en annan puls där man ser att tempot är betydligt högre. Detta är något som syns på exempelvis tunnelbanan, på bussar, på gator och dessutom något som avspeglar sig på olika arbetsplatser.

Kort sagt; det är i Stockholm lite svårare att hitta det naturliga lugnet och de zoner man behöver för att kunna slappna va och varva ner. Hemmet då? Ja, det är också dit vi vill komma. För många personer och – framförallt – familjer i Stockholm så är hemmet inte någon zon fredad från denna stress.

Tvärtom; i många fall så känner många ångest över allt som måste göras där – matlagning, städning, skjuts av barn, tvättning och strykning av kläder- och man bygger således på ytterligare en dimension av stress; en direkt ohälsosam sådan. Det är också av den anledningen som vi tänkte komma med ett förslag till de familjer och de personer som – av förklarliga skäl – befinner sig i- och känner igen sig i det vi ovan beskrivet. Ett råd som lyder: ta hjälp.

Städhjälp med rut-avdraget

Du är inte Stålmannen och räcker inte tiden till så kan du inte skapa mer sådan. Du kan liksom inte påverka att det tar tid att pendla, du kan inte påverka att du fastnar i en bilkö och du kan inte kapa barnens aktiviteter bara för att städa. Ibland behöver man en hjälpande hand och denna är i dagsläget billigare än någonsin att ta emot.

Att under någon dag i veckan anlita städhjälp är ingenting som kostar mycket pengar och detta är något som dessutom är subventionerat av staten. Du kan anlita städhjälp till ditt hem i Stockholm, dra av halva arbetskostnaden och få tillbaka summan på din skattesedel och det här tack vare det som kallas rut-avdraget.

Städhjälp ger dig den tid du behöver, den ger dig lugn inombords och den ger dig den chans du behöver för att kunna koppla bort stressen för en stund. Stockholm är en på många sätt krävande stad och ibland måste man inse att exempelvis städhjälp är en absolut nödvändighet. Att städhjälp behövs som mest i Stockholm är ett faktum som dessutom bevisas av att det är där rut-avdraget används som allra flitigast. En slump? Knappast; städhjälp är för många familjer i Stockholm den nödvändighet för att klara av vardagen på bästa möjliga sätt.

Att flytta själv eller använda sig av en flyttfirma?

Så det är dags att flytta? Kanske gör du som vanligt och kontaktar de närmast sörjande och erbjuder dem pizza och öl som tack för hjälpen. Detta innebär att du troligast måste hyra en lastbil och ta en dag eller två för att flytta över det mesta bohaget på egen hand med hjälp av dina vänner. Har du många vänner som kan tänka sig hjälpa till kan detta vara en relativt trevlig affär men det kräver en viss mängd personer för att inte ett litet fåtal ska få utföra allt arbete själva. Är man många går det ofta lätt och du sparar dessutom in lite pengar på köpet.

Var bara noga med att boka lastbil eller släp i tid och hör av dig till dina vänner i förväg så att du vet att du har hjälp att vänta. Snåla inte heller på pizzan och ölen ifall du kan komma att behöva mer flytthjälp i framtiden. Goda vänrelationer växer inte på träd.

Eller så väljer du att anlita en flyttfirma den här gången för att slippa all stress och hårt arbete som en flytt medför. Samt att du då i det fallet också besparar dina vänner bördan som det innebär att agera flytthjälp. Var, precis som om du skulle flytta själv, noga med att boka din flytt i tid. Planering är a och o när det kommer till att flytta.

Gör även förfrågningar till fler firmor än en innan du beslutar dig för att kunna välja den med bäst erbjudande. Välj gärna en firma i närområdet och försäkra dig om att företaget har f-skattesedel, parkeringstillstånd samt försäkringar som täcker olyckor i samband med flytten.

Den enda nackdelen som finns med att anlita en flyttfirma är till slut priset. Men har du råd och känner att du gärna slipper arbetet finns det egentligen inga hakar. Det kostar dock en stadig slant och kom ihåg att du inte kan få rut- eller rotavdrag för flytthjälp. Väljer du en flyttfirma i närområdet kan du hålla nere priset på grund av minskad bensinåtgång och om du bokar långt i förväg kan du se till att du tar det allra bästa erbjudandet på marknaden.

Väljer du till slut att anlita en flyttfirma kan vi rekommendera denna, http://www.flyttfirmor-stockholm.nu, i alla fall om du bor i Stockholm med omnejd. 

En företagsflytt kräver mer planering

Att företag i Stockholm byter lokaler är i sak inget unikt och kan förklaras enligt modellen om upp- och nedgångar. Alla företag och verksamheter har bra år och sämre sådana och detta innebär i det stora hela att man måste rätta munnen efter magsäcken. Kort sagt – går det sämre så kanske man måste säga upp folk och byta till mindre lokaler och detsamma om man skulle ha en period där allting flyter på och man därigenom får byta till större lokaler och anställa fler människor. Inga konstigheter.

Det som däremot är gemensamt – oavsett anledning till en företagsflytt i Stockholm – är att man uteslutande använder sig av professionell hjälp i form av en flyttfirma och att en företagsflytt i sig är en känslig historia.

Valet av flyttfirma blir väldigt viktigt och lyckligtvis så finns det sådana som specialiserat sig just på att hjälpa olika företag vid deras flyttar. Vad utmärker då en sådan flyttfirma och vad skiljer en sådan åt mot en ”vanlig” flyttfirma i Stockholm? För att förklara detta så kan vi peka på några punkter som ser ut enligt följande:

• Tiden. En företagsflytt måste ske effektivt då man inte har råd att tappa någon produktivitet hos de anställda. Om kanske en helg så ska allting bäras från den gamla- till den nya lokalen och redan på måndag ska de anställda kunna sätta igång att arbeta igen. En flyttfirma måste således vara beredd på att det finns en stor tidspress i att genomföra en företagsflytt.
• Utrustningen. En företagsflytt i Stockholm innehåller nästan uteslutande en massa känsliga maskiner och utrustning – datorer, kopiatorer och skrivare – och liksom vid ovan nämnda punkt så får dessa (med tanke på produktionen) inte gå sönder. Det krävs således en flyttfirma med vana av att hantera dessa maskiner, som kan packa dem korrekt och som har erfarenhet av emballering av exempelvis datorer.
• Planering tillsammans. En vanlig flyttfirma som arbetar hos privatpersoner kan i stort sett köra igång direkt och där man löser allt på uppstuds. Vid en företagsflytt så är planeringen A och O och sker helt enligt företagets önskemål. Det vill säga, en del dokument, en del datorer och en del möbler kanske behöver separat transport och får under inga som helst omständigheter försvinna eller ta skada.
• Projektledare. Är en företagsflytt av modell större så krävs det en övergripandeblick och en fast hand som styr arbetet. En projektledare – helst en från flyttfirman och en från företaget vars saker ska flyttas – krävs därför. Tillsammans med en skicklig packmästare kan man lösa en stor företagsflytt i Stockholm utan problem och på utsatt tid.

Flytbryggor är ett bra alternativ

Att många familjer i Sverige har en naturlig tillgång till vatten är en lyx som man ska försöka ta tillvara på bättre. Menas här; äger man ett hus med strandtomt eller en sommarstuga med en sjö i nära anslutning så bör man också försöka dra nytta av vattnet och detta genom att investera i en brygga. En brygga ger alltid en slags frihet och är något som passar en hel familj; man kan bada, man kan sola, man kan slå sig ner för att läsa en bok eller man kan ha en båt fäst vid den för vidare eskapader längs vattnet. Kort sagt. En brygga behövs och är något som alla tjänar på. Frågan är vilken typ av brygga mans ak välja? Det man först och främst ska utgå ifrån vid ett val av en brygga är följande tre punkter:

• Väderförhållanden. Det kan vara svårt att sia om vädret (fråga valfri metrolog) men om du exempelvis har ett hus på ett blåsigt ställe vid Öresund så bör du basera ditt val av brygga på detta.
• Hur djupt det är där bryggan ska placeras.
• Vilken typ av botten som finns.

Dessa tre punkter ska man ha i åtanke och vi ska även tillägga att du med fördel kan ta en sväng i området för att se hur grannarna löst sin fråga om brygga. Det vill säga, innan du investerar i en stenkista så bör du se vilken modell dina grannar valt: har samtliga flytbryggor – ja, då är nog flytbryggor den modell som även du med fördel kan överväga.

Flytbryggor är billigare

Där har vi nämnt två modeller – stenkistor och flytbryggor – och om vi säger en kort sak om varje så bör du överväga en stenkista om du har mycket pengar. En stenkista är nämligen ganska dyr; men man får mycket för pengarna också. Den är stabil, den håller i de flesta väder och den har en lång livslängd.

Mycket för pengarna får man även för flytbryggor och just flytbryggor är också den populäraste modellen i Sverige; något som är lätt att förstå då priset är lågt, då hållbarheten är god och då en flytbrygga passar vid de flesta vattendrag (dock inte vid för grund botten; då slår flytbryggor i och skadas).

Här vill vi dock sätta upp ett varningens finger gällande flytbryggor: välj en från en seriös leverantör och välj en sådan som har flytblock av annat material än exempelvis frigolit. Då får du en längre hållbarhet och även om det kostar lite mer så är det definitivt värt pengarna.

Flytbryggor är något som passar de flesta och har du en båt så är det ett överlägset alternativ sett ur ett säkerhetsperspektiv. I och med att både båt och brygga flyter och ligger på samma nivå så innebär det inga problem att ta sig mellan dessa, perfekt för familjer med barn således.

Här finns en leverantör av flytbryggor, med mera, som vi kan rekommendera.

Powered by WordPress