Inställning till digital säkerhet

Även om vi i allt större omfattning använder oss av internet på daglig basis, finns det en hel del risker. TNS Sifo har i en uppföljningsstudie kartlagt hur vi ställer oss till säkerhet och trygghet på internet och av de tillfrågade uppger omkring 94 procent att de ser viss risk med att använda internet. Vilka dessa risker är finns det inte någon helt klar bild över, men 39 procent av de tillfrågade hävdar att de den största risken handlar om att personuppgifter man uppger hamnar på villovägar. Trots detta är det bara en liten del av de som deltagit i denna studie som varit med om att någon av de aktörer de varit i samröre med på internet har behandlat deras personuppgifter på ett felaktigt sätt. Även om det uppenbarligen förekommer risker av olika slag på internet såväl som i samhället i övrigt, menar en majoritet av de tillfrågade att de har tillräckliga kunskaper om internets beskaffenhet för att kunna skydda sig mot eventuella attacker och hot som gäckar. Kanske är det en av orsakerna till att omkring 20 procent avböjt från användning av vissa tjänster eller till och med avslutat tjänster som tidigare använts till följd av hur man behandlar personuppgifter. Känslan av risker och osäkerhet verkar till stor del röra sig om var man kopplar upp sig. De offentliga surfzoner som finns att tillgå anses av deltagarna vara riskfyllda även om osäkerheten över tid har minskat. Från omkring 28 procent 2009 till 19 procent 2011. Oavsett om det är tal om att koppla upp sig via en bärbar dator eller en mobiltelefon, väljer närmare hälften att låta bli offentliga internetzoner.

 

Vilka jobbar med snöskottning i Stockholm?

Då vintrarna i Stockholm är väldigt speciella och nyckfulla så innebär det att snöskottning även den blir väldigt svår att planera och arbeta med. Det vi menar med detta är att det är svårt att förutse hur mycket snö som ska komma och om det överhuvudtaget ska komma någon – en markant skillnad mot en stad som exempelvis Kiruna där snön årligen kommer i stora mängder. Det här innebär problem för de som jobbar med snöskottning i Stockholm där man antingen kommer att få en väldigt bra ekonomisk situation – då det kommer mycket snö – eller en rent usel då snön inte kommer alls.

De flesta som erbjuder sina tjänster inom snöskottning i Stockholm har av denna anledning detta som en slags bisyssla där huvudfokuset istället ligger på något annat område; man har alla verktyg och alla maskiner som krävs för snöskottning – men sysslar primärt med någonting annat. Vad denna huvuduppgift är varierar, men främst kan man peka på andra yrken som kräver en mer teknisk läggning och maskinvana samt även en viss vana av höga höjder. Snöskottning i Stockholm sker ju – liksom i andra städer – inte enbart från marknivå utan ibland måste även tak och annat röjas på grund av rasrisk.

Detta innebär att en annan öppning visar sig gällande snöskottning i Stockholm – nämligen en kombination mellan två stycken säsongsbetonade yrken som båda sker på höga höjder. Det självklara här är nämligen att man under sommaren arbetar med takläggning för att därefter under vinterhalvåret ägna sig åt snöskottning i Stockholm; detta är faktiskt inget unikt just för den staden utan något som förekommer i de flesta städer i Sverige.

Fungerar snöskottning i Stockholm?

Här kan man direkt peka ut att frågan delar invånarna i Stockholm i två stycken olika läger där det ena svarar ja medan det andra skakar på huvuden och säger ett rungande nej. Sanningen ligger nog är någonstans mitt emellan.

Till den jakande sidans försvar gällande snöskottning i Stockholm så ska man säga att den sköts bra i vissa delar av staden och att den brukar förflyta bättre- och bättre ju längre in på vintern man kommer. Den sida som säger nej får också visst medhåll då man faktiskt har viss rätt att ställa högre krav på en så stor stad som Stockholm gällande snöskottning.

Det är egentligen bara att kolla hur det brukar se ut då den första snön faller i Stockholm för att inse vad vi menar; ett fullständigt kaos utbryter där trafiken – både för bilar och kollektivt – lamslås och detta är naturligtvis oacceptabelt.

Snöskottning handlar trots allt att man är beredd och även om vintrarna i Stockholm – som sagt – är nyckfulla så måste man ändå kunna kräva lite mer av stadens styrande. Det ska liksom inte komma som någon större överraskning att det plötsligt börjar snöa i slutet av november, eller hur?

Talar vi om september eller oktober så kan vi ge en viss förståelse till snöskottning i Stockholm blir svår att sätta igång; men november? Där finns det inga ursäkter.

Skyltar av neon lyser med sin frånvaro i Stockholm

Har du någonsin vandrat i Stockholm under natten så har du också upptäckt hur staden lyser upp av reklamskyltar som visar var saker och ting händer. Ett slags förföriskt ljus som verkligen visar att det är en större stad man befinner sig; liknande sker ju överallt i världens metropoler i form av New York, London, Paris och exempelvis Amsterdam.

Skillnaden mellan Stockholm och dessa övriga städer är att Stockholm har en slags historik med dessa skyltar och att de blivit en del av stadsbilden; något som gör att vissa av dessa skyltar nått en närmast ikoniskt status som gör att invånarna kräver att de ska vara kvar. I ovan nämnda städer så handlar skyltar i reklamsyfte om vilket företag som betalar bäst för platserna medan skyltar i Stockholm snarare handlar om en skönhet som ger hela staden personlighet och karaktär.

Detta gäller dock de äldre skyltarna i neon; en tyvärr utdöende sort som är på väg att försvinna även i Stockholm. Här krävs det krafttag och engagemang från invånare- och politiker i Stockholm för att dessa skyltar ska behållas även för framtiden och de generationer som kommer. Varför är då detta så viktigt och varför måste just dessa skyltar sparas i Stockholm? Jo, det handlar om en historik och att man genom dessa skyltar kan känna historiens vingslag bara genom att titta på dem.

De skyltar vi talar om här är främst Stomatol-skylten vid Katarinahissen, skylten för Dagens Nyheter, Karlafrukt på Karlavägen och alla de gamla biografer där man främst kan nämna Dragen och Grand. Skyltar i Stockholm som ger staden det där lilla extra och som det verkligen finns ett behov av att bevara.

Skyltar i Stockholm – en kärlekshistoria

Stockholm har – som vi sa – en stolt historia av vackra skyltar och om man tycker att detta stämmer i dagsläget; ja, då skulle man verkligen levt under 30-, 40-, 50- och 60-talet då det var en betydligt ljusare stad som mötte ögonen på både turister och invånarna under kvällarna.

Stockholm var faktiskt unik gällande sina skyltar under andra världskriget då man lät skyltar lysa under hela nätterna – något som inte gick i andra städer då det fanns risk för bombräder och där lysande skyltar blev en perfekt måltavla att sikta på. I Stockholm däremot – Sverige var ju neutralt – så lyste skyltar under hela natten och detta för att glädja invånarna.

Då sedan andra världskriget tog slut så började det också märkas på de skyltar som fanns i Stockholm där många förföll elelr togs ner. Under den här tiden så väcktes nämligen en avsky mot all sorts reklam; märk väl – här talar vi om vänstervågens glansdagar under 60- och 70-talet och vi ska därför vara tacksamma över de skyltar som finns kvar i Stockholm.

Att de kapitalist-hatande vänstervärderingarna inte gick ut även över de skyltar vi nämnde ovan i texten – Grand, Stomatol, NK, dagens Nyheter – ska vi vara väldigt glada över; det är nämligen de som skänker Stockholm en liten påminnelse om hur det såg ut förr om åren.

Höglund Profilering AB är ett företag i Stockholm som erbjudar skyltar av alla de slag. 

Sköt om din kropp regelbundet

Då man talar om att må bra så innehåller detta begrepp många mindre beståndsdelar som tillsammans mste samverka. Många tänker sig bara att en kropp mår bra om man tränar tillräckligt mycket och håller sig till rätt sorts kost och kan man sedan avhålla sig från cigaretter och alkohol – ja, då mår man också bra. Det man missar här att kroppen behöver mer än så och att det kan finnas mindre delar som även de bidrar till en sund kropp och ett längre liv.

Det man kan peka på här är att vi generellt sätt får i oss lite för lite vitaminer, mineraler och oljor – något som sker, trots att man kanske äter korrekt. Här handlar det om att vi i Sverige – på grund av vintern – får för lite solljus och därför måste man tillföra detta i form av extravitaminer som man äter i tablettform. Olja är en underskattad detlaj som vi verkligen får för lite av och anledningen till detta är att vi äter för lite fisk – olja har en lugnande effekt på blodtrycket och kan man dricka lite fiskolja så kommer man också  att märka en markant skillnad i sitt humör och hur pigg man är.

Hur upptäcker man då vilka saker som man kan tillföra sin egen kropp i jakt på en sundare och mer välmående kropp? Ja, här finns det främst ett alternativ och detta är att man bokar tid för en grundlig hälsoundersökning. Vid en sådan så tar en läkare alla tänkbara prover, undersöker alla organ och ser över om man har några kända sjukdomar i släkten som kan gå i arv. Vidare får man även veta om vad man ska tänka på, om det finns något som kan påverka hälsan till det bättre och om det finns något som man måste undvika. Det sker både arbets-EKG och ett vilande EKG vid en hälsoundersökning och det är heller inte så dyrt som man kan tro – ofta kan man dessutom få sin arbetsplats att genomföra en sådan. Vid sådana tillfällen så brukar den dock inte bli fullt lika grundlig – men man får i alla fall veta det viktigaste.

Glöm inte din tandläkare

Utöver en hälsoundersökning så finns det även en annan detalj som tyvärr blivit bortglömd under senare år; nämligen att besöka en tandläkare. Många inser nämligen inte vilken påverkan våra tänder och vår munhälsa har på vår kropp och om man struntar i att besöka en tandläkare så tar man verkligen en stor risk. Dåliga tänder kan leda till stora sjukdomar där cancer får räknas som den absolut värsta och om man tänker så – ja, då förstår man också varför ett årligt besök hos en tandläkare bör göras.

Vill man veta vad som händer i sin kropp så är dessa två tips – en hälsoundersökning och ett besök hos en tandläkare – verkligen något som akn betyda något i det långa loppet. Vad spelar magrutor för roll om det är på insidan av magen som de stora problemen ligger gömda? Ta dig tid och kolla upp hur du egentligen mår och vad du ska tänka på – och tillföra – för att må bättre.

Ett företag inom flyttstädning i Stockholm går bra

Att Stockholm är den stad i Sverige där flest flyttar sker innebär att företag hela tiden försöker söka sig till denna lukrativa marknad. Det kan här handla om flyttfirmor och olika städföretag som riktar in sig på en detalj kallad flyttstädning. Alla som någon gång flyttat vet att just denna flyttstädning är det jobbigaste momentet; både fysiskt och psykiskt. I en flyttstädning så handlar den fysiska ansträngningen om att det är allting som ska rengöras och att man inte får lämna något åt slumpen – gör man det så riskerar man nämligen att bli ersättningsskyldigt till de nya ägarna man flyttar ifrån. Den psykiska ansträngningen ligger i att man faktiskt måste återvända till sitt gamla boende och om man en gång har flyttat ut – ja, då vill man, helt enkelt, inte komma tillbaka för att genomföra en så pass tråkig sak som en flyttstädning ändå är.

Det är alltså här som företag i Stockholm hittat ett område – man erbjuder flyttstädning till personer som ska flytta och detta dessutom till en låg kostnad. Det är därför i dagsläget ganska ovanligt att personer i Stockholm på egen hand sköter om denna flyttstädning; istället lejer man bort denna detalj och fokuserar helt på det viktiga som ligger i en flytt – att kunna installera sig i det nya boendet. Här kan du läsa om ett företaget som erbjuder den typen av tjänster. 

Som vi sa ovan; Stockholm är den stad i Sverige där flest flyttar sker och alla som vet hur bostadssituationen ser ut i den staden förstår också varför. Det handlar i det stora hela om att det inte finns tillräckligt med bostäder för det stora antal människor som flyttar i till staden och att detta skapar en instabil marknad för andra-, tredje- och fjärdehandskontrakt där man ofta får acceptera kortare perioder i en bostad.

Flyttstädning är frekvent i Stockholm

Det här leder alltså till att främst yngre människor får se sig själva bo lite i en kappsäck och ständigt vara beredd på att flytta och istället då för att på egen hand genomföra en flyttstädning så lejer man bort den till ett företag i Stockholm; något som alltså dessutom är billigt. Man ska här lyfta lite på hatten åt de företag som nischat in sig just på flyttstädning i Stockholm; att kunna hitta en sådan lukrativ marknad tyder på en viss uppfinningsrikedom och en förmåga att tänka utanför boxen.

Visst – företag som jobbar med flyttstädning finns även i andra städer än i Stockholm. Skillnaden ligger i att dessa företag erbjuder flyttstädning som en slags dyr tilläggsstjänst medan de i Stockholm helt kan livnära sig endast på detta område. Att man kan hitta ett eget område där man som företagare kan bli lönsam är inte det enklaste och därför ska man gratulera de företag som lyckats just med flyttstädning i Stockholm.

Det är ju trots allt det som allting handlar om för varje företag oavsett område; att stilla kundernas behov och fylla igen de luckor som finns. Flyttstädning i Stockholm eller läxhjälp i exempelvis Uppsala spelar ingen roll.

Få den mest prisvärda kontorsstädningen i Stockholm

En noggrann lokalvård, som utförs med regelbundna intervaller, ger en trivsam arbetsmiljö, förbättrad hälsa och skapar ett positivt intryck av arbetsplatsen. Utöver detta minskar slitaget på till exempel golven. Det finns även studier som visar att en välorganiserad och ren miljö har en tendens att vidmakthållas, eftersom människor som vistas i en sådan miljö blir mindre benägna att slarva med att upprätthålla den.

När det gäller kontorsstädning i Stockholm, finns det många alternativ att välja mellan. Ett av de bästa och mest prisvärda företagen som tillhandahåller denna tjänst är DS Faculty Management.

Flexibla lösningar för kundens bästa

Beroende på vilken verksamhet som kunden bedriver, kan behovet av lokalvård variera alltifrån dagligen, upp till en gång varannan vecka. DS Faculty Management erbjuder därför flexibla lösningar för att tillmötesgå kundens behov av kontorsstädning i Stockholm. Det är också möjligt för kunden att välja den tidpunkt på dagen då städningen passar bäst.

En representant från DS Faculty Management kan, om så önskas, kostnadsfritt besöka arbetsplatsen, för att tillsammans med kunden i detalj göra upp vad som ska rengöras. Andra möjliga tjänster som kunden då kan ta ställning till är årlig storstädning, fönsterputsning, oljning av trägolv, tvätt av textilier med mera.

Man kan även välja en så kallad miljöstädning, vilket innebär en rengöring av högt placerade detaljer i lokalen, såsom till exempel lysrörsarmaturer, rörledningar, lister och ventilationstrummor. Det är viktigt att man med jämna mellanrum rengör dessa ytor, som normalt inte ses över. Detta framförallt för att bibehålla en hälsosam arbetsmiljö, men också för att besökare och kunder ska få ett positivt intryck av företaget. I denna städning ingår även en noggrann rengöring av kök, dusch och toalett. Dessa utrymmen kan lätt orsaka både otrivsel och hygieniska problem vid en eftersatt skötsel.

Fruktabbonemang i Stockholm

Frukt och grönt kan göra underverk för hälsan. Framförallt innehåller frukt mängder av vitaminer, mineraler och fibrer. Äter man frukt regelbundet mår man bättre, skyddar sig mot sjukdomar och minskar risken för övervikt. Företag kan se till att de anställda främjar sin hälsa och dessutom får en välbehövlig extra dos energi genom att äta mer frukt. En smart idé är då att skaffa ett så kallat fruktabonnemang.

Med ett Fruktabonnemang i Stockholm kan en fruktkorg levereras regelbundet, så att alla kan njuta av naturens läckerheter i fikarummet. Många föredrar veckovisa leveranser, men det kan alltid anpassas efter kundens önskemål.

Leverans i hela landet

Ibland tänker man hålla särskilda evenemang eller möten. Med ett fruktabonnemang i Stockholm från DS Facility Management spelar det ingen roll om en fruktkorg behövs lokalt idag och sedan någonstans i Norrland imorgon. Det är bara att tala om exakt hur mycket frukt man vill ha och vart den ska levereras. Bedriver företaget en verksamhet på flera orter kan det också vara rekommenderat att samordna fruktleveranserna.

DS Facility Management har ett stort utbud av olika fruktkorgar i storlekar från 4 kg till 12 kg. De är flexibla när det gäller anpassning av innehåll och mängd frukt. Just nu är första fruktkorgen gratis och deras fruktabonnemang i Stockholm är utformat som ett löpande avtal med bara en månads uppsägningstid. Alltså finns det inte mycket att förlora.

De anställda kommer att hålla sig friskare och piggare, vilket i sin tur kan minska kostnaderna för sjukfrånvaro. Kort sagt kan ett fruktabonnemang ses som en investering i hälsa och välbefinnande. Att kunna hugga in på saftig frukt i fikarummet är en mycket trevlig känsla och plötsligt blir hela arbetsdagen mer tilltalande. För en relativt försumbar kostnad kan man uppnå positiva effekter för hela företaget.

Hitta en bra advokatbyrå i Helsingborg

När man hamnar i situationer där det har uppstått en tvist är det bra att man kan vända sig till en advokatbyrå i Helsingborg för att få hjälp med att hantera tvisten. Jurister på en advokatbyrå i Helsingborg är experter på att hjälpa till vid olika tvistemål, både när det gäller att granska dokument och annan information som tvisten utmynnat i, men även när det gäller att företräda ens intressen vid en eventuell förhandling i domstol.

Ta hjälp av en advokatbyrå i Helsingborg

Även om en Advokatbyrå i Helsingborg kan hjälpa en när man har hamnat i en tvist kan en advokatbyrå i Helsingborg även hjälpa en att upprätta olika former av dokument och avtal så man slipper hamna i framtida tvister, som både kan vara kostsamma men även sätta kamratskap på spel. Med juridiskt korrekta avtal, upprättade och granskade av en jurist och som skyddar båda parter från framtida problem är en bra grund för att slippa hamna i tvist, kanske med personer som man står nära på olika sätt.

För företag kan hela företagets verksamhet riskeras om man inte har tagit hjälp av en jurist från en advokatbyrå i Helsingborg. Företag skriver många olika avtal med kunder, leverantörer, anställda, samarbetspartner och delägare. Samtliga dessa avtal behöver upprättas och granskas av en jurist så att dessa inte leder till framtida tvister och höga skadeståndskrav som kan skada företagets verksamhet. Att anlita en jurist på en advokatbyrå i Helsingborg behöver inte kosta särskilt mycket och samtidigt minimerar man riskerna för att hamna i tråkigheter vid ett senare tillfälle som istället kan bli mycket kostsam.

Powered by WordPress