Eldningsförbud

Vad är eldningsförbud?

Eldningsförbud får du av din sotare. Han kan utfärda eldningsförbud om han bedömer att brandrisken i en anläggning är för stor. Det kan till exempel hända för att skorstenen har varit utsatt för soteldsbrand på grund av dåligt bränsle eller felaktig eldning. Den kan också få eldningsförbud om det finns risk för att den kan antända intilliggande byggnadsmaterial på grund av till exempel dålig isolering eller att brännbart material ligger för nära rökkanalen, eller att skorstensstockens har spruckit.

Om skorstenen har spruckit och läcker kan den också få eldningsförbud för att giftig rök kommer in i fastigheten. Om du har meddelat sotaren att du inte längre använder din eldstad blir det automatiskt eldningsförbud i eldstaden. En eldstad som inte brandskyddskontrolleras inom angiven intervall får också automatiskt eldningsförbud.

 

Vad händer sedan?

Om en skorsten får eldningsförbud innebär det att du måste åtgärda problemen och inte får använda skorstenen innan den kontrollerats och trycktestats av en behörig brandskyddsman.

Förr var detta ofta en åtgärd som innebar stora kostnader där skorstenen revs och en ny byggdes upp. Nuförtiden finns det renoveringsmetoder där man kan behålla den gamla skorstenen och laga den inifrån utan påverkan på omliggande fastighet. De vanligaste metoderna för renovering är glidgjutning, insatsrör och kompositfoder. Var noga med att anlita certifierade skorstensentreprenörer.

Och efter renovering?

När skorstenen är lagad och tätad är det dags att ta dit en besiktningsman som inspekterar arbetet och trycktestar skorstenen. Om arbete är gjort korrekt kan du börja använda din eldstad direkt efter att eldningsförbudet är lyft. Var noga med att använda din eldstad på det sätt som den är avsedd. Elda inte för häftigt eller med dåligt bränsle så att en soteldsbrand uppstår. Då blir skorstenen blir förstörd igen och det är bara att börja om från början med en ny renovering.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *