Genomför en bodelning under pågående äktenskap

Väldigt många makar väljer att under sitt pågående äktenskap genomföra en bodelning och detta handlar inte på något sätt att man ska ansöka om en skilsmässa. Det handlar istället i många fall om att man vill skydda sin maka/makes egendom om något skulle hända. Som ett exempel på detta så kan vi säga att mannen i ett äktenskap driver en enskild näringsverksamhet som går väldigt bra för tillfället.

Det som mannen dock är medveten om är att tiderna alltid förändras och att det kan komma en dag då hans verksamhet inte är fullt lika lönsam och där till och med en konkurs kan komma att inträffa. Genom att han och hans fru genomfört en bodelning, skrivit under den och skickat papperen till Skatteverket så har han också skyddat hennes egendom från att eventuella borgenärer ska ställa krav på denna.

Detta tips kan fler ta del av och särskilt de som befinner sig i en liknande situation som paret vi hade som exempel ovan; även om affärerna i dagsläget går strålande så kan det komma en period i framtiden då de inte går lika bra och där kan en bodelning alltså vara ett bra skyddsnät för sin partner.

Dokumentera era inköp

Det som man ska veta gällande en bodelning mellan två makar som skiljt sig är att det ofta kan innebära en infekterad process där man kan tvingas ansöka om extern hjälp av en bodelningssförättare som sköter all värdering av gemensam egendom och kommer fram till vilken som har rätt till vad och till vilket pris. Även om Tingsrätten utsett en advokat (som är det vanligaste) som bodelningsförrättare så kan det ändå vara svårt att acceptera dennes beslut.

Det som sker vid ett sådant läge är att de forna makarna anlitar varsitt ombud och tar sin bodelning vidare till allmän domstol; något som kan kosta väldigt mycket tid och väldigt mycket pengar. Precis som vi sa ovan – att en företagare får räkna med höga toppar och djupa delar i sin verksamhet – så kan man, aningen cyniskt, räkna med att sitt äktenskap gör det detsamma.

Det vill säga; man kan ha i åtanke att saker och ting kan komma att inträffa och leda till en skilsmässa och i och med det så är rådet att man dokumenterar de inköp som man gjort. Genom detta har man också svart på vitt hur mycket pengar man lagt ut och detta kan verkligen underlätta proceduren kring en bodelning. Visst, vi är medvetna om att detta är väldigt oromantiskt, men man kan också se sin dokumentation som ett sätt att få en bättre översikt över sin egen och sin partners ekonomi.

Bodelning med mindre känslor

Befinner man sig i en infekterad bodelning så brukar ett råd vara att man tar ett steg tillbaka och försöker tänka med hjärnan snarare än med sitt hjärta. Det vill säga; ofta vet man hur mycket man har rätt till och man vet också att man – särskilt om det finns barn och en massa gemensamma vänner – förmodligen ska träffa sin forne partner även i framtiden. Ibland kan det vara värt att ha i åtanke innan man ger sig in i en rättslig process som dessutom brukar kosta mer än vad den smakar. Naturligtvis ska rätt vara rätt också och det handlar således om en avvägning som måste göras.

Läs mer om bodelning efter avslutat äktenskap: http://www.svenskbodelning.se/bodelning-aktenskap.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *