Konverteringsoptimering i korthet

Konverteringsoptimering ger lyckad e-handelKonverteringsoptimering handlar om att få besökarna i till exempel en webbutik att agera på det sätt som du vill – det vill säga oftare handla och handla mer. Att arbeta med konverteringsoptimering ger både direkta och indirekta vinster: Dels handlar kunder som är bekväma med webbplatsen mer, samtidigt som de blir mer nöjda och därmed, med större sannolikhet, återvänder och talar gott om butiken för sina vänner vilket i förlängningen genererar ytterligare besök. Det är också ett ekonomiskt och tidsmässigt effektivt sätt att öka försäljningen. Istället för att hitta helt nya besökare så handlar det ju helt enkelt om att ta tillvara på de som redan besöker din sajt utifrån rådande förutsättningar. På så vis behöver man så att säga inte uppfinna hjulet på nytt.

Så lyckas du med konverteringsoptimering

Den generella utgångspunkten för en lyckad konverteringsoptimering måste alltid vara besökarnas perspektiv när det gäller saker som språkanvändning, funktioner och design. Exakt hur arbetet med konverteringsoptimering ser ut skiljer sig åt beroende på den aktuella webbplatsen, verksamheten och målgruppen. Men generella råd är bland annat att löpande arbeta med förbättringar över tid, med andra ord att aldrig slå sig till ro – för standarden på webben utvecklas och kunderna kan därmed med rätta bli mer selektiva och krävande. Ofta används webbanalyser och/eller användartester för att få fram information som kan ligga till grund för konverteringsoptimering. Genom att lära sig mer om hur kunder fungerar i allmänhet kan man också ofta hitta allmängiltiga förbättringar att genomföra på sin sajt.

Vanliga misstag inom konverteringsoptimering

De så kallade felen i konverteringsoptimeringen kan också se mycket olika ut från fall till fall beroende på vilken specifik verksamhet det rör sig om. Men det finns också vissa orsaker till att konverteringsgraden (det vill säga andelen besökare som agerar på önskvärt sätt) är låg på webbutiker. Det kan till exempel vara att kunderna leds dit via fel sökord på sökmotorer, vilket gör att de inte känner att sajten är relevant. Det kan även handla om tekniska buggar som gör butiken omständlig och svåranvänd, eller till exempel att sidor och inslag laddas för långsamt för att upplevelsen ska vara tillräckligt trevlig. Det kan även röra sig om rent förtroende för webbplatsen – folk är med rätta nogräknade med vilka de handlar ifrån – beroende på vilket intryck som ges av till exempel språk och design. Det är dessvärre inte ovanligt i fallet med webbutiker att själva köpprocessen fungerar för dåligt, till exempel att det inte tydligt nog framgår hur man ska gå tillväga för att genomföra köpet!

Vendre kan konverteringsoptimering

Är du intresserad över att se över din butiks konverteringsoptimering bör du kontakta Vendre.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *