Privata tandläkare fyller ett behov

Det finns en slags evig diskussion kring för- och nackdelar med privatiseringar och där vissa branscher och områden visat sig fungera på ett mer tillfredsställande sätt än vad andra har gjort. Där lägger vi inga värderingar – vi tror nämligen inte att det handlar om områden och branscher i sig; vi tror att den gemensamma nämnaren mellan fungerande privata aktörer och icke-fungerande sådana är att man inte jagar pengar. det vill säga; man tjänar – naturligtvis – pengar, men man är inte beredd att gå över lik för att öka vinsten utan man försöker hela tiden sätta kunderna i centrum och där man försöker fylla behov som finns.

Ett bra och tydligt exempel på detta gäller tandläkare och i synnerhet tandläkare i Stockholm där man sett en avsevärd förbättring under senare år. Detta gällande både vård och – tvärtemot vad många tror – även priset. Tandläkare har en fri prissättning och det har gjort att det i Stockholm – på grund av konkurrens dem emellan – blivit lägre priser rent generellt. Något som naturligtvis är bra, men vi väljer ändå att fokusera på vården man får och där vi som exempel på de fyllda behoven kan nämna en specifik detalj som förbättrats avsevärt.

 

Snabb hjälp av en akut tandläkare

Detta gäller en kontakt med en akut tandläkare och där man förr såg att detta var lika svårt som inom den vanliga vården – långa väntetider, sittande i väntrum med svår smärta – så har det idag skett en klar förbättring där man hos många mottagningar kan få behandling av en akut tandläkare nästan per omgående. Förändringen som skett är inte stor; men den har verkligen gjort skillnad.

I de dagliga öppettider som en mottagning har så öronmärker man nämligen tider för en akut tandläkare och det gör att man som kund kan boka i sig på n sådan och slippa stå i kö. Naturligtvis förutsatt att det under den dagen inte finns fler som behöver vård av en akut tandläkare på just den mottagningen i Stockholm – då får man vara beredd på att vänta lite längre.

Men; att man bara hr gjort denna lilla förändring har gjort att man på ett bättre sätt kunnat matcha de behov som finns och det tycker vi får fungera som ett bra exempel på där privatiseringar fungerar fullt ut och där det egna initiativet – tillsammans med god vård – får större spelrum.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *